Kemoterapi temel bir tedavi olmakla birlikte, toksisiteleri vardır ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eder. Kemoterapi yan etkileri mide bulantısı / kusma, mukozit, ishal, ateşli nötropeni, enfeksiyonlar, yorgunluk çeşitli rahatsızlıklar olabilir. Bunlardan bazıları kan kanserlerinde katı tümörlere kıyasla daha sık görülür. Tümörler (Butt ve diğerleri, 2008; Coiffier ve diğerleri, 2002; Du, Osborne ve Goodwin, 2002; Gerlier ve diğerleri, 2010; Kuderer, Dale, Crawford, Cosler ve Lyman, 2006; Park ve Trovato, 2004 ; Richardson & Ream, 1996; Scully, Sonis ve Diz, 2006; Vose ve diğerleri, 2003). Hastanın ciddi yan etkilere maruz kalması, kötü tedavi uyumu, bozulmuş yaşam kalitesi, artan enfeksiyonlar, hastanede yatma günleri ve duygudurum bozukluğu ile ilişkilidir (Glaus, 1993; Scully ve diğerleri, 2006; Sonis ve ark. al., 2001). Kemoterapi yan etkileri erken tespiti ve yönetimi bu nedenle hasta sonuçlarını iyileştirmek için hayati önem taşır (Aranda ve diğerleri, 2012; Breen ve diğerleri, 2009; McKenzie ve diğerleri, 2011).

İlaçların Keşfi ve Yan Etkilerinin İzlenmesi

İlaç Molekülü Reseptöre Bağlı

Kemoterapi Yan Etkiler

Göğüs Kanseri

kemoterapi yan etkileri ve çeşitli kanser ilaçları

Kanser ilaçları kemoterapi hariç pek çok çeşitli yöntem ile bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları hesaplamalı kimya yöntemleridir. Bu konu ile ilgili merak ettikleriniz için kanser ilaçlarının keşfi adlı yazıyı okuyabilirsiniz. Kemoterapi yöntemlerinin ise geliştirmesi farklı süreçler içerebilmektedir. Bazı kanser ilaçları sadece ligand-reseptör etkileşimine dayanarak etki gösterdiğinden etkileri daha farklı ve yan etkileri görece daha azdır. Buna bir örnek olarak Tamoksifen Sitrat verilebilir. Tamoksifen sitrat göğüs kanserinde çok kullanılan bir ilaçtır. Östrojen reseptörlerine bağlanarak kanserli hücrenin östrojeni yakıt olarak kullanarak gelişmesini engeller. Bu konuda daha fazla bilgi almak için Tamoksifen Sitrat yazısını okuyabilirsiniz. Kemoterapi yan etkileri bakımından maalesef daha yıkıcı olabilmektedir.

Kanser Nedir? Nasıl Oluşur?

Ayakta tedavi gören kemoterapi gören hastalarda, kanser tedavileri ayaktan tedavi ortamında giderek daha fazla sunulmaktadır. Hastaların, klinik ziyaretler arasında 4 haftaya kadar, hazır klinik destek olmadan, çeşitli ve karmaşık kemoterapi yan etkileri yakından izlemesi ve yönetmesi gerekir. Hastalar ayrıca yeni, artan veya beklenmeyen yan etkiler durumunda tedavi ekibiyle nasıl / ne zaman iletişime geçecekleri konusunda potansiyel olarak karmaşık kararlar vermekten sorumludur.

Doksorubisin Yan Etkileri ve Etki Mekanizması

Doksorubisin genellikle adriamisin olarak anılan (DOX), katı tümörlerin tedavisi için kullanılan bir antikanser ilaçtır. DOX’un antikanser aktivitesi, DNA’ya girme kabiliyeti ile açıklanmıştır.(1-3) topoizomeraz II’yi inhibe eder,(4) ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini arttırır.(5, 6)Bu mekanizmalar kanser hücrelerine özgü değildir; aslında, bazı normal hücreler de DOX’un bir hedefi olabilir ve bu nedenle normal hücresel fonksiyonları değiştirebilir. DOX tedavisinin etkileri kardiyomiyopatiye neden olabilmesi nedeniyle kalpte ayrıntılı olarak incelenmiştir. DOX ile indüklenen kardiyomiyopatinin tam mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır, ancak birkaç çalışma, DOX’un mitokondriyal bozukluğu indükleyebileceğini göstermiştir, bu da değişen hücresel enerjiye ek olarak serbest radikallerin salınımını artırabilir.(7, 8)Aslında, DOX kaynaklı kardiyotoksisite, katı tümörleri tedavi etmek için DOX’un uygulanabileceği dozajı ve frekansı sınırlar. Laboratuvarımızdan ve diğerlerinden önceki çalışmalar, DOX tedavisinin beyinde in vivo oksidatif stresin artmasına neden olduğunu gösterdi. (9-11), testisler(12), böbrekler(13), karaciğer(13) ve plazma(14, 15).

Kemoterapi Yan Etkileri Nasıl Raporlanır ve Takip Edilir

Bununla birlikte, tüm hastalar bunu yapmak için eşit derecede donanımlı değildir ve hastalar genellikle yardım aramayı geciktirir (Aranda ve diğerleri, 2012; Breen ve diğerleri, 2009; Howell, Smith ve Roman, 2008; McKenzie ve diğerleri, 2011) . Hastalar aktif olarak yardım aradığında veya gözden geçirilmek üzere bulunduğunda, kemoterapi yan etkileri değerlendirmesi geriye dönük hasta hatırlamasına dayanır ve önyargılı hatırlamaya meyilli olabilir, bu da optimal ve zamanında yanıtları engeller (Litt, Cooney ve Morse, 1998; Litwin ve McGuigan, 1999). Pek çok kanser tedavisinin oldukça üzücü ve bağışıklığı baskılayıcı olması nedeniyle, yan etkilere zamanında yanıt verilmesi, hasta yönetimini optimize etmek ve kötüleşmeyi önlemek için hayati önem taşır. Ayakta kemoterapi alırken yan etkilerin izlenmesi ve yönetimi konusunda hastaları eğitmek ve desteklemek için geliştirilmiş stratejiler bu nedenle zorunludur.

Kemoterapi yan etkileri bakımından hoş olmasa da her zaman doktor tavsiyelerine uyulmalıdır. Unutulmamalıdır ki her ilacın yan etkisi veya istenmeyen etkisi bulunmaktadır Önemli olan bunun boyutudur. Günümüzde covid-19 tavisinde kullanılan favicovir, favipiravir, remdesivir ve Plaquenil gibi ilaçların da yan etkileri bulunmaktadır. İlaçların yan etkilerinin kabul edilebilirlik düzeyleri hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Kemoterapi yan etkileri de aynı şekilde hoş olmasa da sizi hayata bağlamaktadır. Doktorunuzun belirlediği tedavi prosedüründen çıkmayınız ve yan etkileri doktorunuza ayrıntılı şekilde bildiriniz.

Kemoterapi Yan Etkileri Kaynaklar

1.Cummings, J .; Anderson, L .; Willmott, N .; Smyth, JF Doksorubisinin moleküler farmakolojisi in vivo Eur. J. Cancer 1991 , 27 ( 5 ) 532 – 5 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

2.Fornari, FA ; Randolph, JK ; Yalowich, JC ; Ritke, MK ; Gewirtz, DA MCF-7 göğüs tümör hücrelerinde DNA çözülmesine doksorubisin tarafından müdahale Mol. Pharmacol. 1994 , 45 ( 4 ) 649 – 56 [ PubMed ], [ CAS ],  Google Akademik

3.Tanaka, M .; Yoshida, S. Buzağı timus DNA polimeraz alfa ve betanın daunomisin ve adriamisin J. Biochem. 1980 , 87 ( 3 ) 911 – 8 [ PubMed ], [ CAS ],  Google Akademik

4.Chuang, RY ; Chuang, LF Tavuk miyeloblastoz RNA polimeraz II aktivitesinin adriamisin Biyokimyası tarafından inhibisyonu 1979 , 18 ( 10 ) 2069 – 73 [ ACS Tam Metin ], [ CAS ],  Google Akademik

5.Bachur, NR ; Gordon, SL ; Gee, MV Anthracycline antibiyotik, mikrozomal elektron taşınması ve serbest radikal oluşumunun arttırılması Mol. Pharmacol. 1977 , 13 ( 5 ) 901 – 10 [ PubMed ], [ CAS ],  Google Akademik

6.Deres, P .; Halmosi, R .; Toth, A .; Kovacs, K .; Palfi, A .; Habon, T.Önlenmesi doksorubisin deneysel antioksidan bileşik tarafından indüklenen akut kardiyotoksisite , J. Cardiovasc. Pharmacol. 2005 , 45 ( 1 ) 36 – 43 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

7.DeAtley, SM ; Aksenov, MY ; Aksenova, MV ; Ürdün, B .; Carney, JM ; Butterfield, DA Adriamycin kaynaklı in vivo ve kardiyomiyosit kültüründe kreatin kinaz aktivitesindeki değişiklikler Toxicology 1999 , 134 ( 1 ) 51 – 62 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

8.Jungsuwadee, P .; Cole, MP ; Sultana, R .; Joshi, G .; Tangpong, J .; Butterfield, DAAdriamisin ile tedavi edilmiş C57BL / 6 farelerinin kalp dokusunda Mrp1 ekspresyonunda ve 4-hidroksi-2-nonenal adduksiyonda artış Mol. Cancer Ther. 2006 , 5 ( 11 ) 2851 – 60 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

Serbest Radikaller ile ilgili kaynaklar

9.Joshi, G .; Sultana, R .; Tangpong, J .; Cole, MP ; St Clair, DK ; Vore, M.Serbest radikal aracılı oksidatif stres ve beyinde anti kanser ilacı adriamisin tarafından indüklenen toksik yan etkiler: kemobrain Free Radical Res. 2005 , 39 ( 11 ) 1147 – 54 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

10.Tangpong, J .; Cole, MP ; Sultana, R .; Estus, S .; Vore, M .; St Clair, W.Santral sinir sisteminde manganez süperoksit dismutazın Adriamisin aracılı nitrasyonu: kemobrain mekanizmasının içgörü J. Neurochem. 2007 , 100 ( 1 ) 191 – 201 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

11.Cardoso, S .; Santos, RX ; Carvalho, C .; Correia, S .; Pereira, GC ; Pereira, SSDoksorubisin , beyin mitokondrilerinin Ca (2 +) – indüklenen geçirgenlik geçişine ve oksidatif hasara Serbest Radikal Biol’e duyarlılığını arttırır . Med. 2008 , 45 ( 10 ) 1395 – 402 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

12.Evet, YC ; Liu, TJ ; Wang, LC ; Lee, HW ; Ting, CT ; Lee, WLStandart bir Ginkgo biloba özütü, sıçan testisleri Br’de doksorubisin kaynaklı oksidatif stresi ve p53 aracılı mitokondriyal apoptozu bastırır . J. Pharmacol. 2009 , 156 ( 1 ) 48 – 61 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

13.Qin, XJ ; O, W .; Hai, CX ; Liang, X .; Liu, R. Çok sayıda antioksidanın korunması Çin bitkisel tıbbı adriamisin kemoterapisinin neden olduğu oksidatif stres üzerinde J. Appl. Toxicol. 2008 , 28 ( 3 ) 271 – 82 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

14.Aluise, CD ; St Clair, D .; Vore, M .; Butterfield, DA Adriamisinin indüklediği oksidatif stresin gama-glutamilsistein etil ester ile in vivo iyileştirilmesi (GCEE Cancer Lett. 2009 , 282 ( 1 ) 25 – 9 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

15.Munoz-Castaneda, JR ; Muntane, J .; Munoz, MC ; Bujalance, I .; Montilla, P .; Tunez, I. Estradiol ve katekolöstrojenler, yumurtalıkları alınmış sıçan Toxicol’un eritrositlerinde adriamisin kaynaklı oksidatif strese karşı koruma sağlar . Lett. 2006 , 160 ( 3 ) 196 – 203 [ Crossref ], [ PubMed ], [ CAS ],  Google Scholar

Kemoterapi Yan Etkileri için Diğer Kaynaklar

Aranda et al., 2012 S. Aranda, M. Jefford, P. Yates, K. Gough, J. Seymour, P. Francis, …, P. SchofieldImpact of a novel pre-chemotherapy nurse-led education intervention (ChemoEd) on patient distress, symptom burden and treatment related information and support needs: Results from a randomized controlled trialAnnals of Oncology, 23 (1) (2012), pp. 222-231ArticleDownload PDFCrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarAustralian Institute, 2010

Australian Institute of Health and Welfare & Australasian Association of Cancer RegistriesCancer in Australia: In brief 2010. cancer series no. 59, 2010; cat. No. CAN 55. canberra: AIHW.(2010)Retrieved from http://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6442472699Google ScholarBreen et al., 2009

S.J. Breen, C.M. Baravelli, P.E. Schofield, M. Jefford, P.M. Yates, S.K. ArandaIs symptom burden a predictor of anxiety and depression in patients with cancer about to commence chemotherapy?Medical Journal of Australia, 190 (7 suppl) (2009), pp. S99-104View Record in ScopusGoogle ScholarBreen et al., 2012

S.J. Breen, C.M. Baravelli, P.E. Schofield, M. Jefford, P.M. Yates, S.K. ArandaIs symptom burden a predictor of anxiety and depression in patients with cancer about to commence chemotherapy?Medical Journal of Australia, 190 (7 suppl) (2009), pp. S99-104View Record in ScopusGoogle ScholarBreen et al., 2012Aranda et al., 2012

S. Aranda, M. Jefford, P. Yates, K. Gough, J. Seymour, P. Francis, …, P. SchofieldImpact of a novel pre-chemotherapy nurse-led education intervention (ChemoEd) on patient distress, symptom burden and treatment related information and support needs: Results from a randomized controlled trialAnnals of Oncology, 23 (1) (2012), pp. 222-231ArticleDownload PDFCrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarAustralian Institute, 2010

Kaynakça Devamı 1

Australian Institute of Health and Welfare & Australasian Association of Cancer RegistriesCancer in Australia: In brief 2010. cancer series no. 59, 2010; cat. No. CAN 55. canberra: AIHW.(2010)Retrieved from http://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6442472699Google ScholarBreen et al., 2009

S.J. Breen, C.M. Baravelli, P.E. Schofield, M. Jefford, P.M. Yates, S.K. ArandaIs symptom burden a predictor of anxiety and depression in patients with cancer about to commence chemotherapy?Medical Journal of Australia, 190 (7 suppl) (2009), pp. S99-104View Record in ScopusGoogle ScholarBreen et al., 2012

S. Breen, S. Kofoed, D. Ritchie, T. Dryden, R. Maguire, N. Kearney, S. Aranda‘You cannot manage what you cannot measure’ – Assessment of a prototype remote monitoring system for haematological cancer patients undergoing chemotherapySupportive Care in Cancer, 20 (1 supp) (2012), p. S69View Record in ScopusGoogle ScholarBrown et al., 2001

Kaynakça Devamı 2

V. Brown, J. Sitzia, A. Richardson, J. Hughes, H. Hannon, C. OakleyThe development of the Chemotherapy Symptom Assessment Scale (C-SAS): A scale for the routine clinical assessment of the symptom experiences of patients receiving cytotoxic chemotherapyInternational Journal of Nursing Studies, 38 (5) (2001), pp. 497-510ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle ScholarButt et al., 2008

Z. Butt, S.K. Rosenbloom, A.P. Abernethy, J.L. Beaumont, D. Paul, D. Hampton, …, D. Syrjala CellaFatigue is the most important symptom for advanced cancer patients who have had chemotherapyJournal of the National Comprehensive Cancer Network, 6 (5) (2008), pp. 448-455CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarChumbler et al., 2007a

N.R. Chumbler, R. Kobb, L. Harris, L.C. Richardson, A. Darkins, M. Sberna, …, G.L. KrepsHealthcare utilization among veterans undergoing chemotherapy: Home-telehealth programJournal of Ambulatory Care Management, 30 (4) (2007), pp. 308-317View Record in ScopusGoogle ScholarChumbler et al., 2007b

Yararlanılan diğer kaynaklar ve konuyla ilgili makale için: Remote real-time monitoring for chemotherapy side-effects in patients with blood cancers

(Visited 735 times, 1 visits today)
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , Last modified: 29 Ekim 2020
Close