Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu devam eden Corona Virüs Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, antiviral tedavilere acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Viral RNA’ya bağımlı RNA polimeraz (RdRp), çeşitli viral hastalıkların tedavisi için başarıyla kullanılan polimeraz inhibitörleri ile umut verici bir hedeftir. Favicovir nasıl etki eder sorusu; Favipiravirin/Favicovirin baskın olarak öldürücü mutajenez yoluyla antiviral bir etki gösterir olarak cevaplandı.

SARS-CoV RdRp kompleksi, bilinen diğer herhangi bir viral RdRp’den en az 10 kat daha aktiftir. Hem alışılmadık derecede yüksek nükleotid birleşme oranlarına hem de yüksek hata oranlarına sahip olup, Favipiravirin/Favicovirin viral RNA’ya kolayca eklenmesine izin verir. Ve zaten düşük sitozin içerikli SARS-CoV-2 genomunda C’den U’ya ve G’den A’ya geçişleri tetikler. Koronavirüs RdRp kompleksi, SARS-CoV için Aşil topuğunu temsil eder ve COVID-19 tedavisi için ümit verici adaylar olarak nükleozid analoglarını destekler. Favicovir nasıl etki eder ve Favicovir hakkında daha fazla bilgi için Favicovir Yan Etkileri ve Favicovir Kullananlar ve Favipiravir Nedir? Favipiravir Yan Etkileri Nelerdir? adl yazıları okuyabilirsiniz.

Koronavirüsler (CoV), devam eden COVID-19 salgını nedeniyle son zamanlarda küresel ilgi gören Nidovirales takımının pozitif sarmallı RNA virüsleridir. Yayılmasını kontrol etmeye yönelik önemli çabalara rağmen, SARS-CoV-2, antiviral tedavilere acil ihtiyacı vurgulayarak önemli sağlık ve ekonomik yüke neden olmuştur. Tüm pozitif iplikli RNA virüslerinde olduğu gibi, bir RdRp viral replikasyon mekanizmasının merkezinde yer alır. CoV’ler için bu, nsp12 proteinidir. Viral yaşam döngüsünde nsp12’nin temel rolü, konakçı homologlarının olmamasıdır. Ve yüksek düzeyde sekans ve yapısal koruma, onu terapötikler için optimal bir hedef haline getirir. Bu da favicovir nasıl etki eder sorusuna iyi bir cevap niteliği taşımaktadır.

favicovir nasıl etki eder?
Favicovir Nasıl Etki Eder?

RdRp İnhibitörleri ve Favicovir Nasıl Etki Eder?

Bununla birlikte, nsp12’nin çok az biyokimyasal karakterizasyonu ve antiviral terapötiklerin tasarımına rehberlik edecektir. Ve etki mekanizmalarını (MoA) araştıracak temel verilerin eksikliği olmuştur. RdRp inhibitörlerinin ümit verici bir sınıfı, hücre içi olarak aktif ribonükleosit 5′-trifosfat (RTP) formlarına metabolize edilen ve hataya açık viral RdRps ile yeni oluşan viral RNA’ya dahil edilen küçük moleküllü ilaçlar olan nükleosit analoglarıdır (NA’lar). Bu, RNA sentezini doğrudan zincir sonlandırma yoluyla bozabilir veya viral genomda zararlı mutasyonların birikmesine yol açabilir.

CoV’ler için durum, büyük ~ 30 kb genomlarının bütünlüğünü korumak için gerekli olan nsp14 eksonükleaz (ExoN) tarafından sağlanan replikatif sonrası onarım kapasitesi nedeniyle karmaşıktır1,2,3.

RNA ile ilişkisi

Nsp14’ün, yeni oluşan RNA’ya RdRp tarafından sokulduktan sonra belirli NA’ları çıkardığı, böylece antiviral etkilerini azalttığı gösterilmiştir 4,5,6. Buna rağmen, diğer viral enfeksiyonların tedavisi için şu anda kullanılmakta olan birkaç NA, potansiyel anti-CoV adayları olarak tanımlanmıştır7,8,9.

Bunlar arasında, bir dizi RNA virüsüne karşı geniş spektrumlu aktiviteye sahip olan ve şu anda Japonya’da influenza virüsünün tedavisinde kullanım için ruhsatlandırılmış pürin bazlı analog T-705 (Favipiravir/Favicovir ve Avigan) bulunmaktadır10. COVID-19’un tedavisi için şu anda Çin, İtalya ve Birleşik Krallık’ta klinik araştırmalar devam etmektedir, ancak CoV’lere karşı kesin MoA’sı gösterilmemiştir.

Favicovir Nasıl Etki Eder?

Favicovir nasıl etki eder sorusuna cevap aranan bir çalışmada; rekombinant bir SARS-CoV RNA polimeraz kompleksinin alışılmadık derecede yüksek bir polimerizasyon hızına sahip olduğu gösterildi. Ve ayrıca çok düşük bir nükleotid ekleme doğruluğuna sahip olduğu gösterildi. Bu enzim, T-705-riboz-5′-fosfatı(yani favicovir/favipiravir) in vitro viral RNA’ya kolayca dahil etti. Ve hücre kültürü bazlı enfeksiyöz virüs çalışmaları, Favipiravir/Favicovir varlığında mutasyonlarda bir artış olduğunu gösterir. Bu çalışmanın sonucu, Favipiravirin, aktif bir ExoN varlığında bile SARS-CoV-2 genomunun değiştirilmesi yoluyla antiviral etkilere sahip olabileceğini göstermektedir. Çalışmanın orjinaline ulaşmak için Rapid incorporation of Favipiravir by the fast and permissive viral RNA polymerase complex results in SARS-CoV-2 lethal mutagenesis

(Visited 420 times, 1 visits today)
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , Last modified: 1 Aralık 2020
Close