Haftanın Molekülü

Küçük molekül yapıları, antiviral ilaçlar, proteinler, enzimler, reseptörler; biyokimya ve metabolik faaliyetlerde önemli yerlere sahiptir. Biyosinyalleşme mekanizmalarının yerine getirdiği işlevlerin başında reseptör etkileşimleri ve metobolik faliyetlerin düzenlenmesi gelir. Moleküllerin işlevlerini anlam ise metabolik faaliyetlerin gerektiğinde nasıl kontrol edileceğini anlamak demektir.

Ayrıca bu bölümde; ametaller molekül yapılı mıdır? Metaller molekül yapılı mıdır? Soruları çözülmektedir.

Biyokimyasal bu işlevlerin süregelen mekanizmalarını anlamak; ilaç tasarımı, moleküler docking, moleküler dinamik, ilaç geliştirme, ilaçların yan etkilerinin mekanizmasının anlaşılması, antogonist ve agonist etkilerin daha yakından incelenmesi için büyük önem arz etmektedir. Tüm bunların yanında FDA onayı olan ilaçların gerekli durumlarda yeniden amaçlandırılması hastalıkların tedavi edilmesi ve semptomların giderilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Molekül yapılı elementler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar ayrıca paylaşılacaktır. Molekül ne demek öğrenmek için ise makalelerden ilgi duyduklarınızı okuyabilirsiniz.

Antiviral ilaçların keşfi ve kullanılması için protein-ligand etkileşimlerinin yapılarının anlaşılması büyük öneme sahiptir. Tüm bunların yanında hesaplamalı kimya yöntemlerinde protein-ligand etkileşimlerinin doğru tahmin edilmesi protein yapıya kenetli ligandın konformasyonunun doğru tahmin edilmesi önceliğe sahiptir. İşte tüm bu veriler ışığında küçük moleküllerden protein yapılara, enzimlerden reseptörlere kadar biyokimysal işleyişleri anmak önemlidir.

Ligand − protein etkileşimleri, katalizden sinyallemeye kadar birçok biyolojik süreçte merkezi fenomen olarak kabul edilmiştir. Ligand − makro molekül etkileşimlerini analiz etmek, araştırmak ve tahmin etmek için yaygın olarak teorik ve hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Hesaplamalı yaklaşımlar, uzun ve pahalı deneysel çabalara başvurmadan çeşitli hastalıklar için yeni ilaçların tasarlanmasına da izin verir. Sonuç olarak, tıbbi kimyagerler, siliko yüksek verimli yerleştirme(veya docking, yanaştırma) tabanlı taramayı temel bir keşif aracı olarak giderek daha fazla benimsemektedir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde hem küçük moleküller, hem makro moleküller ayırt etmeksizin incelenmesi önemlidir. Bu bölümde mümkün olduğunca fazla kimyasal yapı ve molekül anlatılmaya çalışılacaktır. Maddelerin kimyasal yapılarının belirlenmesi ve özelliklerinin irdelenmesi hem metabolik faaliyetlerin  anlaşılması hem de maddenin doğasının kavranması için son derece önemlidir.

Haftanın Molekülü

• 3 Comments

Tamoksifen Sitrat

Tamoksifen sitrat göğüs kanserinde kullanılan bir ilaçtır. Anti-östrojen sınıfındadır. Östrojen reseptörlerine yarışmalı olarak inhibisyon yapar. Yani östrojen hormonları, reseptörüne bağlanamadan tamoksifen molekülü gelir ve reseptöre bağlanır. Böylelikle östrojen hormonlarının etkileri bertaraf edilmiş...

Devamını Oku
Close