Haftanın Molekülü

Küçük molekül yapıları, antiviral ilaçlar, proteinler, enzimler, reseptörler; biyokimya ve metabolik faaliyetlerde önemli yerlere sahiptir. Biyosinyalleşme mekanizmalarının yerine getirdiği işlevlerin başında reseptör etkileşimleri ve metobolik faliyetlerin düzenlenmesi gelir. Moleküllerin işlevlerini anlam ise metabolik faaliyetlerin gerektiğinde nasıl kontrol edileceğini anlamak demektir.

Ayrıca bu bölümde; ametaller molekül yapılı mıdır? Metaller molekül yapılı mıdır? Soruları çözülmektedir.

Biyokimyasal bu işlevlerin süregelen mekanizmalarını anlamak; ilaç tasarımı, moleküler docking, moleküler dinamik, ilaç geliştirme, ilaçların yan etkilerinin mekanizmasının anlaşılması, antogonist ve agonist etkilerin daha yakından incelenmesi için büyük önem arz etmektedir. Tüm bunların yanında FDA onayı olan ilaçların gerekli durumlarda yeniden amaçlandırılması hastalıkların tedavi edilmesi ve semptomların giderilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Molekül yapılı elementler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar ayrıca paylaşılacaktır. Molekül ne demek öğrenmek için ise makalelerden ilgi duyduklarınızı okuyabilirsiniz.

Antiviral ilaçların keşfi ve kullanılması için protein-ligand etkileşimlerinin yapılarının anlaşılması büyük öneme sahiptir. Tüm bunların yanında hesaplamalı kimya yöntemlerinde protein-ligand etkileşimlerinin doğru tahmin edilmesi protein yapıya kenetli ligandın konformasyonunun doğru tahmin edilmesi önceliğe sahiptir. İşte tüm bu veriler ışığında küçük moleküllerden protein yapılara, enzimlerden reseptörlere kadar biyokimysal işleyişleri anmak önemlidir.

Ligand − protein etkileşimleri, katalizden sinyallemeye kadar birçok biyolojik süreçte merkezi fenomen olarak kabul edilmiştir. Ligand − makro molekül etkileşimlerini analiz etmek, araştırmak ve tahmin etmek için yaygın olarak teorik ve hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Hesaplamalı yaklaşımlar, uzun ve pahalı deneysel çabalara başvurmadan çeşitli hastalıklar için yeni ilaçların tasarlanmasına da izin verir. Sonuç olarak, tıbbi kimyagerler, siliko yüksek verimli yerleştirme(veya docking, yanaştırma) tabanlı taramayı temel bir keşif aracı olarak giderek daha fazla benimsemektedir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde hem küçük moleküller, hem makro moleküller ayırt etmeksizin incelenmesi önemlidir. Bu bölümde mümkün olduğunca fazla kimyasal yapı ve molekül anlatılmaya çalışılacaktır. Maddelerin kimyasal yapılarının belirlenmesi ve özelliklerinin irdelenmesi hem metabolik faaliyetlerin  anlaşılması hem de maddenin doğasının kavranması için son derece önemlidir.

Haftanın Molekülü

Seroquel Yan Etkileri ve Seroquel Kullananlar

Seroquel dopamin antogonisti, etken maddesi ketiapin olan antipsikotik sınıfında bir ilaçtır. İlaç kimyasal yapı bakımından pek çok fonksiyonel grup içermekle birlikte temelde benzotiazepin türevi bir ilaçtır. Piperazin ve eter gruplarını da içermektedir. Seroquel yan etkileri bakımından şiddetli olabilen bir...

Devamını Oku

Biyokimya, Haftanın Molekülü

Benzodiazepin Türevleri ve Yan Etkileri

GABAA reseptörleri, hızlı inhibitör nörotransmisyonda yer alan pentamerik ligand kapılı iyon kanallarıdır ve anksiyolitik, antikonvülsan ve sedatif-hipnotik benzodiazepinler tarafından allosterik olarak modüle edilir. Burada prokaryotik homolog ELIC’in de GABA tarafından aktive edildiğini ve benzodiazepinler...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Amoksisilin-Klavulanik Asit Nedir?

Amoksisilin-Klavulanik Asit penisilin türevi, antibiyotik sınıfında bir ilaçtır. Aşağıda amoksisilin molekül yapısı görülmektedir. Antibiyotiklerin pek çoğunda olduğu gibi bu ilaç da bakterinin hücre duvarını bozarak etki eder. Hürce duvarı bozulan bakteri hayatta kalamaz. Dolayısıyla da hastalık yapıcı etkisi...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Yasmin Doğum Kontrol Hapı ve Yan Etkileri

Drospirenon etken maddesine sahip ilaç, yasmin doğum kontrol hapı adı altında ticari olarak satılmaktdır. Progesteron ve östrojen içeriğine sahip, oral kullanıma uygun doğum kontrol haplarına kombine oral kontraseptif denilmektedir. Yasmin doğum kontrol hapı bu ilaç sınıfında yer alan ilaçlardan biridir. Yasmin Doğum...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Steroid Nedir ve Steroid Yan Etkileri Nelerdir

Steroid Nedir ve steroid yan etkileri nelerdir? Steroidler geniş bir ailedir ve pek çok türevi vardır. Vücut geliştirme sporunda kullanılan merdiven altı üretilen ilaçlardan doğum kontrol ilaçlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Steroid nedir ve steroid yan etkileri nelerdir sorularına cevabı bu yazıda derledik....

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

• One Comment

Lektin Nedir? Lektin Proteini Özellikleri

Lektin Nedir? Belirli bir karbonhidrata tersine çevrilebilir şekilde bağlanan en az bir katalitik olmayan alanın varlığı, bir proteinin lektin olarak adlandırılması için tek ön koşuldur. Sonuç olarak, bitki lektinleri, spesifik bir mono- veya oligosakkarite tersine çevrilebilir şekilde bağlanan en az bir katalitik...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

• 2 Comments

hGH, yani İnsan Büyüme Hormonu Nedir?

hGH yani insan büyüme hormonu(DOI: 10.2210/pdb1HGU/pdb) ile ilgili çalışmalar 100 yıldan biraz daha eskidir. İlk olarak boy uzunlaması üzerindeki büyümeye dramatik etkisiyle tanımlanan büyüme hormonunun artık protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması üzerinde genelleştirilmiş etkileri olduğu artık...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

• 4 Comments

Risin Proteini

Rİsin, çoğunluğumuzun Breaking Bad ile tanıdığı, protein yapıda olan son derece zehirli bir maddedir. Protein yapıda oluşu onun sentetik olarak elde edilmesini, yani laboratuvar ortamında sentezlenmesini son derece zor kılmaktadır. Laboratuvar ortamında sentezlenmesi zor olan bazı maddeler gibi risin de bitkilerden...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

• 3 Comments

Testosteron ve Steroid Moleküller

Testosteron Testosteron bir cinsiyet hormonudur. Temelde erkeklik özelliklerini bireyde karakterize eden hormon budur ve androjen hormonların biridir. Erkeklik özelliklerini geliştiren hormonlara androjen hormonlar denir. Başta testosteron olmak üzere cinsiyet hormonlarının hepsi(yani androjen hormonlar ve östrojen hormonlar)...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

• 9 Comments

Raltegravir – İntegraz İnhibitörlerinin İlki

Retrovirüs, HIV vürüsünü de içerisinde barındıran bir virüs ailesidir. Raltagravir gibi etken maddeler ise bu virüs ailesine karşı etkilidir. Antiretroviral olarak raltegravir HIV virüsüne karşı kullanılan bir ilaçtır. HIV virüsüne, reseptöre bağlandığı zamandan hücre içerisindeki işlevlerine kadar pek çok...

Devamını Oku
Close