Etiket: ilaç keşfi

Belki de geleneksel ilaç keşfi ve geliştirmesindeki en büyük verimsizlik kaynağı, nihai başarı olasılığı düşük olan değerlendirilen bileşiklerin yüksek yüzdesinden kaynaklanmaktadır. Kurşun optimizasyonunda ve erken klinik öncesi geliştirme süreçlerinde yüksek yıpranma oranını ele almak için, “odaklanmış” veya “zenginleştirilmiş” bileşik kitaplıklar, sanal bir ortamda rutin olarak oluşturulur. Seçilen bileşikler daha sonra sentezlenir / satın alınır ve deneysel olarak taranır. Odaklanmış kitaplıktaki her bileşik, spesifik hedef için aktiviteye sahip olma olasılığını ve ayrıca klinik öncesi geliştirme yoluyla nihai hayatta kalma olasılığını artıracak yapısal ve fiziksel özellikler dikkate alındıktan sonra seçilir. Niceliksel yapı − aktivite ilişkisi (QSAR) model (ler) i ve / veya yerleştirme deneyleri, bu odaklanmış bileşik kitaplıkların seçimi için en sık kullanılır.

De novo ligand tasarım yöntemleri, bir reseptörü veya bağlanma alanını yapısal ve / veya enerjik olarak tamamlayan molekülleri tasarlamak için hesaplama yöntemidir. Başarılı de novo tasarım, arzu edilen bağlanma bölgeleri için yüksek bağlanma afinitesine sahip önerilen ligand yapılarıyla sonuçlanır. De novo tasarımı, ligandların ve substratların biyolojik ve deneysel bilgilerinin mevcut olduğu yerlerde en başarılı olmuştur. De novo ligand tasarım yazılımının geliştirilmesine iki ana yaklaşım uygulanmıştır: moleküler parça yaklaşımları ve sıralı büyüme yaklaşımları.

Mevcut de novo ligand tasarım metodolojileri, ilaç keşif programlarında kullanımlarını ve kabullerini ciddi şekilde sınırlayan üç ana eksiklikten muzdariptir. İlk ve en önemli eksiklik, üretilen yapıların büyük bir kısmının sentetik olarak gerçekleştirilemez olmasıdır. Bu, çoğu durumda bağlı fonksiyonel grupları köprülemenin ve tüm fragmanları en uygun konumlarında birleştirmenin kimyasal olarak mümkün olmadığı fragman yöntemleri için özellikle belirgindir.

Yaklaşım, yeni antimalaryal ilaç keşfi için dihidrofolat redüktaz (DHFR) üzerinde test edildi; ancak geliştirilen yöntemler, erken aşamada ilaç keşfi ve geliştirilmesinde geniş çapta uygulanabilmektedir. Bu amaçla, bir ilk parça kitaplığı tanımlandı ve otomatik bir parça birleştirme algoritması oluşturuldu. Bunlar, DHFR inhibisyonuna göre bileşiklerin önceden taranması için bir hesaplamalı zeka tarama aracı ile birleştirildi. Tüm yöntem, bilinen DHFR inhibitörlerinin boşluklarına göre ve kimyasal fizibilite göz önünde bulundurularak test edildi, bu da gelecekteki çalışmalarda NMR doğrulamasına yol açtı.

Haftanın Molekülü

Olanzapin Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

Olanzapin yan etkileri konusunda bilgi vermeden yapılan akademik çalışmalarla Olanzapin’in etki mekanizmasını ve klinik çalışmaların mantığını anlamaya çalışalım. Şizofreni hastalarında yapılan çok merkezli çalışmalar olanzapinin, şizofreninin hem pozitif hem de negatif semptomlarında bir yanıt ortaya...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Risperidon Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

Risperidon yan etkileri ve kullanıcı yorumlarına geçmeden önce risperidon’un etkisinin altında yatan mekanizmaya yakından bakmakta fayda vardır. Risperidon dopabin mekanizması üzerinde etkilidir. Dopamin, ödül, bağımlılık, koordineli hareketin kontrolü, metabolizma ve hormonal sekresyon gibi çeşitli süreçlerde...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Xanax Yan Etkileri ve Kullanan Yorumları

Xanax yan etkileri ile ilgili açıklamaları yapmadan önce etken maddeyi tanımakta fayda var. Xanax, Alprazolam adı verilen etken maddeyi içeren Pfizer firmasının ticari markasıdır. Bir benzodiazepin türevi olan molekül diğer benzodiazepin türevlerinde olduğu gibi GABA reseptörünün allosterik bölgesine bağlanarak etki...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Paxera Yan Etkileri ve Paxera Kullananlar

Paxera yan etkileri; yani etken madde olarak paroxetine genel itibari ile bütün antidepresanların çalışma mekanizmasına benzer şekilde çalışmaktadır genel olarak diğer ilaçlarla benzer yan etkilere sahiptir. Genel itibari ile serotonin taşıyıcısı kanalın içerisine giren molekül bölgeden geçişi engelleyerek...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Seroquel Yan Etkileri ve Seroquel Kullananlar

Seroquel dopamin antogonisti, etken maddesi ketiapin olan antipsikotik sınıfında bir ilaçtır. İlaç kimyasal yapı bakımından pek çok fonksiyonel grup içermekle birlikte temelde benzotiazepin türevi bir ilaçtır. Piperazin ve eter gruplarını da içermektedir. Seroquel yan etkileri bakımından şiddetli olabilen bir...

Devamını Oku

COVID-19

Covid-19 Antibody Tedavisi

Covid-19 salgının patlak vermesi ile birlikte tedavi edici protokellerin geliştirilmeye başlaması süreci başladır. Covid-19 antibody tedavileri bunlardan biridir. Maddi olarak pahalı olan Covid-19 antibody tedavileri geliştirilmeye başlandıkça fiyatlarında kayda değer bir değişim gözlenebilir. Bu da tedavinin...

Devamını Oku

COVID-19, Moleküler Docking

Covid Aşı Adayları

Kovid-19 salgının patlak vermesi ile beraber virüse karşı aşı çalışmaları byük bir hızla başladı. Pandeminin son bulması için kaynakların son derece hızlı ve bonkörce kullanılması birden fazla covid aşı adayları üzerine çalışmaları beraberinde getirdi. Covid aşı adayları ile ilgili çalışmalar, klasik...

Devamını Oku

Hesaplamalı Kimya, Moleküler Docking

Protein-Protein Docking Yöntemi ile Aprotinin Geri Kazanımı İçin Yeni Ligandların Tasarımı

Aprotinin, kalp cerrahisi ameliyatları başta olmak üzere pek çok kullanım alanına sahip protein bazlı bir ilaçtır. Aprotinin sığır pankreasından geri kazanılarak üretilmektedir. Affinite kramotografisi aprotinin geri kazanımı için kullanılan yöntemlerden biridir. Aprotininin tripsin içeren kolondan geçirilerek...

Devamını Oku

COVID-19

Biontech Aşı Yan Etkileri

Pfizer ve Biontech firmalarının geliştirdiği Covid-19 aşısı %90 dolaylarında etkinliği raporlanan bir aşıdır. Biontech asi yan etkileri bakımından diğer alerjik reaksiyon riskini saymazsak daha az yan etki gösteren bir aşıdır. mRNA aşısı olan Biontech aşısı doğaşı gereği alarjik reaksiyon oluşturma riski...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Amoksisilin-Klavulanik Asit Nedir?

Amoksisilin-Klavulanik Asit penisilin türevi, antibiyotik sınıfında bir ilaçtır. Aşağıda amoksisilin molekül yapısı görülmektedir. Antibiyotiklerin pek çoğunda olduğu gibi bu ilaç da bakterinin hücre duvarını bozarak etki eder. Hürce duvarı bozulan bakteri hayatta kalamaz. Dolayısıyla da hastalık yapıcı etkisi...

Devamını Oku
Close