Biyokimya

Enzimler tepkime dengesine etki etmeyen, çoğunlukla protein yapıda, substrat ile son derece seçici olarak etkileşime giren biyokimyasal katalizörlerdir. Katalizörlerin genel özelliği olan aktifleşme enerjisinin düşürülmesi enzimler için de geçerlidir ancak enzimler bu işi sentetik katalizörlerden çok daha iyi yapar ve enzimlerin sağladığı katalizör etkisi 10^5 kere kadar daha fazladır. Enzimler çok büyük molekül kütlelerine sahip olabilir, tıpkı diğer protein yapılı bileşikler gibi.

Temel prensip kimyasal tepkimeleri seçici olarak katelizleyebilmeleridir. Enzimler pek çok tepkimeden oluşan olayları, besin maddelerinin parçalanması, canlı organizmanın ihtiyaç duyduğu moleküllerin biyokimyasal olarak sentezlenmesinde, canlıda ihtiyaç duyulan herlerde hidroliz olayının hızlı bir şekilde yapılmasında, hormonların sentezlenmesinde, vitaminler gibi moleküllerin sentezinde ve daha binlerce yerde önemli ve son derece etkin görevler alırlar.

Bu etkin işleyişlerini protein yapısında bulunan özel bir bölge olan akfit merkez(veya akfif bölge) ile yapar. Enzimlerde işleyiş aktif merkez üzerinden yürür ve substrat aktif merkeze non-kovalent etkileşimlerle bağlanır. Bu non-kovalent etkileşim sonucunda ilgili tepkime katalizlenir ve tepkime ürünü ortaya çıkmış olur.

Bir grup katalitik RNA molekülü hariç enzomlerin büyük bir çoğunluğu protein yapısındadır. Enzimlerin aktiviteleri protein konformasyonunun bütünlüğüne bağlıdır. Eğer bir enzim denatüre olursa, yani yapısı fiziksel etkenler tarafından bozulursa veya bir şekilde alt birimlere ayrılırsa katalitik aktivitesi genellikle kaybolur. Enzimin alt birimlere giderek daha da ayrışması enzimlerin etkinliklerinin kaybolması yani enzimin işlevini yerine getirmemesi demektir.

Enzimler diğer proteinler gibi yaklaşık 12000’den başlayıp 1 milyonun üzerine çıkan molekül kütlelerine sahiptir.

Enzilerin katalitik aktivitesini açıklayan serbest enerji- tepkime koordinatı grafiği yukarıdadır. Bu grafiğe baktığımızda ES ve EP oluşum süreçlerinde geçiş halinin enerjisin katalizsiz hale göre çok daha düşük olması enzimlerin katalitik aktivitelerini açıklamaktadır. Enzimler diğer katalizor etkisi olan yapılar gibi kendileri ile ilgili tepkimelerin Delta G’lerini düşürmektedir. Bu da tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesi demektir. Enzimler sentetik katalizörlere göre çok daha etkindirler. Yani akfitleşme enerjisini sentetik katalizörlere göre çok daha fazla düşürürler.

Biyokimya, Haftanın Molekülü

Benzodiazepin Türevleri ve Yan Etkileri

GABAA reseptörleri, hızlı inhibitör nörotransmisyonda yer alan pentamerik ligand kapılı iyon kanallarıdır ve anksiyolitik, antikonvülsan ve sedatif-hipnotik benzodiazepinler tarafından allosterik olarak modüle edilir. Burada prokaryotik homolog ELIC’in de GABA tarafından aktive edildiğini ve benzodiazepinler...

Devamını Oku

Biyokimya

Kemoterapi Yan Etkileri

Kemoterapi temel bir tedavi olmakla birlikte, toksisiteleri vardır ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eder. Kemoterapi yan etkileri mide bulantısı / kusma, mukozit, ishal, ateşli nötropeni, enfeksiyonlar, yorgunluk çeşitli rahatsızlıklar olabilir. Bunlardan bazıları kan kanserlerinde katı tümörlere kıyasla daha sık...

Devamını Oku

Biyokimya

• 3 Comments

İnfluenza Aşısı ve Aşı Olmanın Önemi

Mevsimsel influenza aşısı, dünya genelinde yaygın olarak embriyonlanmış tavuk yumurtaları ile üretilmektedir. Son zamanlarda, yumurta kültürlü aşı virüslerinin antijenisitesi, aşı virüslerindeki yumurtaya uyarlanmış mutasyonlar nedeniyle dolaşımdaki influenza virüslerinden sapmıştır. influenza...

Devamını Oku

Biyokimya

• 8 Comments

Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesi

Glutatyon redüktaz aktivitesi ile ilgili bu yazıdaki ligandların sentezi, yapı aydınlatması, in vitro çalışması Prof. Dr. Nurcan Karacan ve Dr. Öğr. Üyesi Turgay TUNÇ‘a aittir. Bu ligandlarla yapılan docking çalışması ve sonuçların yorumlanması Prof. Dr. Nurcan Karacan ve Ahmet B. Ortaakarsu tarafından...

Devamını Oku

Biyokimya

• 10 Comments

Enzimler ve Genel Özellikleri

Enzimler, Enzim Nedir, Özellikleri Nelerdir? Enzimler tepkime dengesine etki etmeyen, çoğunlukla protein yapıda, substrat ile son derece seçici olarak etkileşime giren biyokimyasal katalizörlerdir. Katalizörlerin genel özelliği olan aktifleşme enerjisinin düşürülmesi enzimler için de geçerlidir ancak enzimler bu işi...

Devamını Oku

Biyokimya

• 4 Comments

Biyokimyasal Katalizörler, Enzimlerle Çalışmak

Enzimlerin biyokimyasal katalizör olduğunu bir önceki yazımızda söylemiştir. Biyokimyasal katalizörler için işleyiş mekanizması ve enzimlerin kinetik hesaplamalarını temel aldığımızda karşımıza çıkan en önemli denklem; enzim kinetiği için temel oluşturan MİCHAELİS-MENTEN EŞİTLİĞİ‘dir....

Devamını Oku

Biyokimya

• 8 Comments

Enzim İnhibitörü ve İnhibisyon Çeşitleri

Enzim inhibitörü enzimlerin çoğunun protein yapısında olması sonucu ortaya çıkan bir prensiptir. Kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığın tedavi süreçlerinde enzim inhibitörü niteliğinde ilaçlar kullanılmaktadır. Anti kanser ajanı olarak kullanılan bir enzim inhibitörü için yapılan bir araştırmayı...

Devamını Oku
Close