Aralık 19, 2022

Proviron Yan Etkileri

Proviron yan etkileri hakkında konuşmadan önce proviron ilacını tanımak faydalı olacaktır. Proviron testosteronun son ve en güçlü hali olan dihidrotestosteron maddesini içeren bir ilaçtır. Cinsel gelişimde başı çeken moleküllerden olan dihidrotestosteron erkeksel özelliklerin gelişiminde önemli bir mihenk taşıdır. Proviron etken maddesi olan dihidrotestosteron, testosteronun 5-alfa-redüktaz enzimi aracılığıyla dihidrotestosterona dönüştürülmesi ile elde edilir. Yetişme çağında 5-alfa-redüktaz enziminin yoksunluğu cinsel gelişimde yetersizliği beraberinde getirir.

Proviron dihidrotestosteron eksikliğinin olduğu durumlarda kullanılan bir ilaçtır. 5α-Redüktaz 2 eksikliği (5ARD), 46,XY cinsel gelişim bozukluklarının (DSD) bilinen bir nedenidir. Geleneksel olarak teşhis, dihidrotestosteron (DHT) ölçümüne dayanır, ancak sonuçlar genellikle belirsizdir ve potansiyel olarak yanlış teşhise yol açar.

proviron yan etkileri nelerdir?
proviron yan etkileri nelerdir?

5α-Redüktaz 2, SRD5A2 [steroid-5-alfa-redüktaz, alfa polipeptit 2 (3-okso-5 alfa-steroid delta 4-dehidrogenaz alfa 2)] tarafından kodlanan, zara bağlı NADPH’ye bağımlı bir mikrozomal enzimdir. Enzim, testosteron (T),11 progesteron ve kortizol (1) gibi çeşitli steroid substratlarda A halkasındaki 4 ve 5. karbonlar arasındaki çift bağın indirgenmesini katalize eden 254 amino asitten oluşur. Bu enzimdeki eksiklik, androjen reseptörü yoluyla sinyal iletimini indüklemede testosterondan 10 kat daha güçlü olan bir hormon olan dihidrotestosteronu (DHT) sentezleyememe nedeniyle doğumda erkek dış genital organlarının yetersiz virilizasyonu ile karakterize edilir. Hastalar neredeyse tam kadın fenotipi veya belirsiz dış genital organlar, hipospadias, mikropenis, bifid skrotum, tek ürogenital açıklık veya bu kusurların bir kombinasyonu ile başvurabilirler. 46,XY karyotipi olan kadın hastalarda dış genital organlarda virilizasyon olduğunda tanı bebeklikte veya pubertede konulur.

5α-redüktaz 2 eksikliğinin (5ARD) klasik biyokimyasal özellikleri arasında normal ila yüksek erkek serum T konsantrasyonu, düşük DHT konsantrasyonu ve başlangıçta veya insan koryonik gonadotropin (hCG) stimülasyonundan sonra artmış T/DHT oranı yer alır. Ancak şüpheli veya yanlış negatif T/DHT sonuçları nadiren bildirilmez (2-6). 5ARD tanısında alternatif yaklaşımlar arasında üriner steroid profilleme (USP) (7) ve SRD5A2’nin mutasyonel analizi (8) yer alır. USP, karakteristik steroid metaboliti atılım paterni nedeniyle çeşitli steroidogenez kusurlarının tanısında yerleşik bir role sahiptir. Son derece düşük 5α- ila 5β azaltılmış steroid metabolit oranları, 5ARD için patognomoniktir. Öte yandan, 21. yüzyılda moleküler teşhis hizmetlerinin artan mevcudiyeti umut verici bir alternatiftir.

Kaynak: https://academic.oup.com/clinchem/article/59/5/798/5622187

Proviron Yan Etkileri

Proviron yan etkileri arasında saç dökülmesi başı çekmektedir. Bu yan etkinin başlıca nedeni de dihidrotestosteronun saç köklerine etkisinin olmasıdır. Bu saç dökülmesine neden olmaktadır. Proviron yan etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için Testosteron ve Steroid Moleküller adlı yazıyı da okuyabilirsiniz.

(Visited 1.669 times, 1 visits today)

Subscribe to the newsletter

Fames amet, amet elit nulla tellus, arcu.

Leave A Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

(Visited 1.669 times, 1 visits today)