Etiket: enzimler

Enzimler, yaşam süreçleri için gerekli olan biyokimyasal reaksiyonları katalize eder. Enzimler ve katalitik gücü / yeterliliği (katalize edilmiş ve katalize edilmemiş reaksiyon hızları arasındaki oran) büyük ilgi odağı olmuştur(örneğin Houk ve ark. Tarafından çeşitli konak-konuk komplekslerinin bağlanma afiniteleri üzerine kapsamlı incelemeye bakınız. al. ve 2006 Chemical Reviews dergisindeki “Enzimler, Katalizinin Prensipleri” konulu makaleler), Pauling hipotezi, enzimlerin geçiş durumunu substrattan daha iyi bağlayarak reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürür. Önerilen birçok hipotez arasında, enzimin aktif bölgesinin ön organizasyonu en sistematik olarak test edilmiş ve genel katalitik güce önemli katkılar sağladığı görülmüştür.

Bir enzimin performansının bir başka yönü de verimliliği, birinci dereceden oran oranıdır. Michaelis sabitine oran sabiti, kcat / KM. Enzim verimliliği çok önemlidir çünkü bir enzimin canlı sistemler alanı olan düşük substrat konsantrasyonundaki performansını temsil eder. Enzim etkinliği, enzimin çözeltide katalizlenmemiş tepkimeyi nasıl hızlandırdığına bakılmaksızın gerçek, gözlemlenen enzim performansını yansıtması açısından katalitik güçten farklıdır: iki enzim aynı verimi gösterebilir ancak çok farklı katalitik güçler sergileyebilir, çünkü bir reaksiyonu katalizleyebilir / hızlandırabilir. Bu bölüm, enzimatik katalitik verimliliği ve bileşenleri, kcat ve KM’yi inceler ve bu miktarları çeşitli enzim özellikleri ve çevresel koşullarla ilişkilendirir

Farklı reaksiyonları katalize eden çeşitli enzimler katalitik etkinliklerine nasıl ulaşırlar? Katalize ettikleri reaksiyonlara karşılık gelen aktivasyonsuz enerjileri azaltmak için benzer stratejiler paylaşıyorlar mı?

Enzimler ve Sanayide Kullanımı

Kimyasal üretim için biyokatalizörlere ilgi artmaya devam ediyor çünkü bunlar genellikle yüksek stereo, kemo ve bölgesel seçiciliğe sahipler. Ayrıca yüksek basınçlara, sıcaklıklara ve zorlu kimyasal ortamlara ihtiyaç duymadan verimli ve çevre dostu bir katalizör sunarlar. Bununla birlikte, bu avantajlarla bile, enzimlerin pratik kullanımı sınırlıdır. Enzimler, ılıman koşullar altında, yani çevre sıcaklıklarında ve sulu ortamda etkili katalitik aktivite sergilerken, stabilite ve aktivite de bu koşullar altındaki işlemle sınırlıdır. Ticari üretim için gereken kırılgan yapı, yüksek maliyet ve yüksek yüklemeler, serbest enzimlerin kullanımını sınırlar.

Enzim immobilizasyonu, enzimlerin çözelti içinde kullanılmasının stabilite, geri kazanım ve geri dönüştürülebilirlik dezavantajlarının üstesinden gelerek endüstriyel ve ticari olarak uygulanabilir hale getirmek için kullanılır. Enzimleri organik ve inorganik destekler üzerinde hareketsiz kılmak için burada özetlemek için çok fazla strateji vardır. Bununla birlikte, daha yaygın olarak araştırılmaya devam eden bir yaklaşım, enzimin sıralı mezogözenekli materyallerde hareketsizleştirilmesidir.

Haftanın Molekülü

Olanzapin Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

Olanzapin yan etkileri konusunda bilgi vermeden yapılan akademik çalışmalarla Olanzapin’in etki mekanizmasını ve klinik çalışmaların mantığını anlamaya çalışalım. Şizofreni hastalarında yapılan çok merkezli çalışmalar olanzapinin, şizofreninin hem pozitif hem de negatif semptomlarında bir yanıt ortaya...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Paxera Yan Etkileri ve Paxera Kullananlar

Paxera yan etkileri; yani etken madde olarak paroxetine genel itibari ile bütün antidepresanların çalışma mekanizmasına benzer şekilde çalışmaktadır genel olarak diğer ilaçlarla benzer yan etkilere sahiptir. Genel itibari ile serotonin taşıyıcısı kanalın içerisine giren molekül bölgeden geçişi engelleyerek...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Seroquel Yan Etkileri ve Seroquel Kullananlar

Seroquel dopamin antogonisti, etken maddesi ketiapin olan antipsikotik sınıfında bir ilaçtır. İlaç kimyasal yapı bakımından pek çok fonksiyonel grup içermekle birlikte temelde benzotiazepin türevi bir ilaçtır. Piperazin ve eter gruplarını da içermektedir. Seroquel yan etkileri bakımından şiddetli olabilen bir...

Devamını Oku

COVID-19

Covid-19 Antibody Tedavisi

Covid-19 salgının patlak vermesi ile birlikte tedavi edici protokellerin geliştirilmeye başlaması süreci başladır. Covid-19 antibody tedavileri bunlardan biridir. Maddi olarak pahalı olan Covid-19 antibody tedavileri geliştirilmeye başlandıkça fiyatlarında kayda değer bir değişim gözlenebilir. Bu da tedavinin...

Devamını Oku

Biyokimya, Haftanın Molekülü

Benzodiazepin Türevleri ve Yan Etkileri

GABAA reseptörleri, hızlı inhibitör nörotransmisyonda yer alan pentamerik ligand kapılı iyon kanallarıdır ve anksiyolitik, antikonvülsan ve sedatif-hipnotik benzodiazepinler tarafından allosterik olarak modüle edilir. Burada prokaryotik homolog ELIC’in de GABA tarafından aktive edildiğini ve benzodiazepinler...

Devamını Oku

COVID-19, Moleküler Docking

Covid Aşı Adayları

Kovid-19 salgının patlak vermesi ile beraber virüse karşı aşı çalışmaları byük bir hızla başladı. Pandeminin son bulması için kaynakların son derece hızlı ve bonkörce kullanılması birden fazla covid aşı adayları üzerine çalışmaları beraberinde getirdi. Covid aşı adayları ile ilgili çalışmalar, klasik...

Devamını Oku

Hesaplamalı Kimya, Moleküler Docking

Protein-Protein Docking Yöntemi ile Aprotinin Geri Kazanımı İçin Yeni Ligandların Tasarımı

Aprotinin, kalp cerrahisi ameliyatları başta olmak üzere pek çok kullanım alanına sahip protein bazlı bir ilaçtır. Aprotinin sığır pankreasından geri kazanılarak üretilmektedir. Affinite kramotografisi aprotinin geri kazanımı için kullanılan yöntemlerden biridir. Aprotininin tripsin içeren kolondan geçirilerek...

Devamını Oku

COVID-19

Biontech Aşı Yan Etkileri

Pfizer ve Biontech firmalarının geliştirdiği Covid-19 aşısı %90 dolaylarında etkinliği raporlanan bir aşıdır. Biontech asi yan etkileri bakımından diğer alerjik reaksiyon riskini saymazsak daha az yan etki gösteren bir aşıdır. mRNA aşısı olan Biontech aşısı doğaşı gereği alarjik reaksiyon oluşturma riski...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Amoksisilin-Klavulanik Asit Nedir?

Amoksisilin-Klavulanik Asit penisilin türevi, antibiyotik sınıfında bir ilaçtır. Aşağıda amoksisilin molekül yapısı görülmektedir. Antibiyotiklerin pek çoğunda olduğu gibi bu ilaç da bakterinin hücre duvarını bozarak etki eder. Hürce duvarı bozulan bakteri hayatta kalamaz. Dolayısıyla da hastalık yapıcı etkisi...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Steroid Nedir ve Steroid Yan Etkileri Nelerdir

Steroid Nedir ve steroid yan etkileri nelerdir? Steroidler geniş bir ailedir ve pek çok türevi vardır. Vücut geliştirme sporunda kullanılan merdiven altı üretilen ilaçlardan doğum kontrol ilaçlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Steroid nedir ve steroid yan etkileri nelerdir sorularına cevabı bu yazıda derledik....

Devamını Oku
Close