Etiket: enzimler

Enzimler, yaşam süreçleri için gerekli olan biyokimyasal reaksiyonları katalize eder. Enzimler ve katalitik gücü / yeterliliği (katalize edilmiş ve katalize edilmemiş reaksiyon hızları arasındaki oran) büyük ilgi odağı olmuştur(örneğin Houk ve ark. Tarafından çeşitli konak-konuk komplekslerinin bağlanma afiniteleri üzerine kapsamlı incelemeye bakınız. al. ve 2006 Chemical Reviews dergisindeki “Enzimler, Katalizinin Prensipleri” konulu makaleler), Pauling hipotezi, enzimlerin geçiş durumunu substrattan daha iyi bağlayarak reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürür. Önerilen birçok hipotez arasında, enzimin aktif bölgesinin ön organizasyonu en sistematik olarak test edilmiş ve genel katalitik güce önemli katkılar sağladığı görülmüştür.

Bir enzimin performansının bir başka yönü de verimliliği, birinci dereceden oran oranıdır. Michaelis sabitine oran sabiti, kcat / KM. Enzim verimliliği çok önemlidir çünkü bir enzimin canlı sistemler alanı olan düşük substrat konsantrasyonundaki performansını temsil eder. Enzim etkinliği, enzimin çözeltide katalizlenmemiş tepkimeyi nasıl hızlandırdığına bakılmaksızın gerçek, gözlemlenen enzim performansını yansıtması açısından katalitik güçten farklıdır: iki enzim aynı verimi gösterebilir ancak çok farklı katalitik güçler sergileyebilir, çünkü bir reaksiyonu katalizleyebilir / hızlandırabilir. Bu bölüm, enzimatik katalitik verimliliği ve bileşenleri, kcat ve KM’yi inceler ve bu miktarları çeşitli enzim özellikleri ve çevresel koşullarla ilişkilendirir

Farklı reaksiyonları katalize eden çeşitli enzimler katalitik etkinliklerine nasıl ulaşırlar? Katalize ettikleri reaksiyonlara karşılık gelen aktivasyonsuz enerjileri azaltmak için benzer stratejiler paylaşıyorlar mı?

Enzimler ve Sanayide Kullanımı

Kimyasal üretim için biyokatalizörlere ilgi artmaya devam ediyor çünkü bunlar genellikle yüksek stereo, kemo ve bölgesel seçiciliğe sahipler. Ayrıca yüksek basınçlara, sıcaklıklara ve zorlu kimyasal ortamlara ihtiyaç duymadan verimli ve çevre dostu bir katalizör sunarlar. Bununla birlikte, bu avantajlarla bile, enzimlerin pratik kullanımı sınırlıdır. Enzimler, ılıman koşullar altında, yani çevre sıcaklıklarında ve sulu ortamda etkili katalitik aktivite sergilerken, stabilite ve aktivite de bu koşullar altındaki işlemle sınırlıdır. Ticari üretim için gereken kırılgan yapı, yüksek maliyet ve yüksek yüklemeler, serbest enzimlerin kullanımını sınırlar.

Enzim immobilizasyonu, enzimlerin çözelti içinde kullanılmasının stabilite, geri kazanım ve geri dönüştürülebilirlik dezavantajlarının üstesinden gelerek endüstriyel ve ticari olarak uygulanabilir hale getirmek için kullanılır. Enzimleri organik ve inorganik destekler üzerinde hareketsiz kılmak için burada özetlemek için çok fazla strateji vardır. Bununla birlikte, daha yaygın olarak araştırılmaya devam eden bir yaklaşım, enzimin sıralı mezogözenekli materyallerde hareketsizleştirilmesidir.

Haftanın Molekülü

Amoksisilin-Klavulanik Asit Nedir?

Amoksisilin-Klavulanik Asit penisilin türevi, antibiyotik sınıfında bir ilaçtır. Aşağıda amoksisilin molekül yapısı görülmektedir. Antibiyotiklerin pek çoğunda olduğu gibi bu ilaç da bakterinin hücre duvarını bozarak etki eder. Hürce duvarı bozulan bakteri hayatta kalamaz. Dolayısıyla da hastalık yapıcı etkisi...

Devamını Oku

Haftanın Molekülü

Steroid Nedir ve Steroid Yan Etkileri Nelerdir

Steroid Nedir ve steroid yan etkileri nelerdir? Steroidler geniş bir ailedir ve pek çok türevi vardır. Vücut geliştirme sporunda kullanılan merdiven altı üretilen ilaçlardan doğum kontrol ilaçlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Steroid nedir ve steroid yan etkileri nelerdir sorularına cevabı bu yazıda derledik....

Devamını Oku

COVID-19

Covid-19 Mutasyonu Nedir? Nasıl Daha Hızlı Bulaşıyor?

Covid-19 mutasyonu aslında sürekli ve durmaksızın oluşan bir durumdur. Burada önemli olan mutasyonun baskın hale gelmesi ve mutasyona uğramış bir şekilde çoğalma faaliyetlerinin gerçekleşmesidir. Ayrıca her mutasyon gözle görülür etkiler yaratmak zorunda değildir. Buraya kadar söylenenler Covid-19 virüsünün...

Devamını Oku

COVID-19

• One Comment

Favicovir Nasıl Etki Eder? Favipiravir Özellikleri

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu devam eden Corona Virüs Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, antiviral tedavilere acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Viral RNA’ya bağımlı RNA polimeraz (RdRp), çeşitli viral hastalıkların tedavisi için başarıyla kullanılan polimeraz...

Devamını Oku

COVID-19

• 4 Comments

Plaquenil Yan Etkileri Nelerdir?

Covid-19 salgını ile birlikte sıkça kullanılmaya başlayan plaquenil, yani hidroksiklorokin her ilaç gibi belirli yan etkiler barındırmaktadır. Plaquenil bir sıtma ilacıdır. Ve ilk kullanım alanı sıtma tedavisi olmuştur. Covid19 salgının patlak vermesiyle FDA onaylı ilaçların yeniden amaçlandırılması hızlıca...

Devamını Oku

COVID-19

• 3 Comments

Remdesivir, Covid-19 için Umut Vadeden İlaç

Remdesivir hakkında bir NIAID çalışmasından elde edilen sınırlı sonuçlar, ilacın COVID-19 hastalarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yürütülen bir denemeden 29 Nisan’da yayınlanan sınırlı verilere göre, Gilead...

Devamını Oku

COVID-19

• 3 Comments

Favipiravir Nedir? Favipiravir Yan Etkileri Nelerdir?

Şuan dünyanın dört bir yanından bildirilen 16 milyondan fazla vaka var ve giderek artmakta. Sadece 125 mikron çapında olan SARS-CoV-2, dünyamız üzerinde silinmez bir etki bıraktı. Bu hastalıkla savaşmak için yeni ilaçların yetersizliği ile tıp bilimi, bu yeni koronavirüse karşı etkili olabilecek, yeniden...

Devamını Oku

Moleküler Dinamik, Moleküler Docking

• 6 Comments

Antimalaryal İlaçlar – Yapı Bazlı İlaç Tasarımı

Antimalaryal İlaç Keşfi Glutatyon redüktaz enzimi, canlı yapısında parazit organizmaların hayatta kalması için gerekli enzimlerden birisidir. Bu çalışmada oksitlenmiş glutatyonun, glutatyona dönüşümünü katalizleyerek parazit organizmanın hayatta kalmasını sağlayan glutatyon redüktaz enziminin inhibitör ligand...

Devamını Oku

Moleküler Dinamik

• One Comment

Lennard Jones Potansiyeli ve Moleküler Dinamik Simülasyonlarında Kullanımı

Lennard-Jones potansiyeli bağ yapmayan, yani aralarında belli bir uzaklık bulunan iki taneciğin birbiri ile etkileşiminin potansiyel enerjisini tanecikler arasındaki uzaklığı baz alarak ifade eder. Lennard-Jones potansiyeli moleküler dinamik simülasyonlarında en çok kullanılan potansiyeldir. Moleküler...

Devamını Oku

Moleküler Docking

• 4 Comments

Yanaştırma Nedir? Moleküler Docking Nasıl Yapılır?

Yanaştırma, yani moleküler docking (veya moleküler kenetlenme) pek çok adımdan oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu adımları bir örnekle ele alacağız. Bunun için de yapılan başka bir çalışmadan yola çıkacağız. Protein-ligand etkileşimine örnek olarak alttaki videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda Covid-19 polimeraz...

Devamını Oku
Close