Ağustos 17, 2022

İpratropium Bromür-Salbutamol

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların önemli bir kısmı, bronkodilatörlerin akut inhalasyonundan sonra genellikle çok az geri dönüşlü hava akımı obstrüksiyonu sergiler, üçte birine kadarı hiç veya minimal yanıt gösterir. Bununla birlikte, bronkodilatörlerin “sabit” hava akımı obstrüksiyonu olan hastalarda bile semptomatik rahatlama ve fonksiyonel kapasitede iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Bu nedenle, İpratropium Bromür-Salbutamol kullanımı KOAH tedavisine yönelik güncel kılavuzlarda genellikle hastalığın semptomatik tedavisinde kullanımları önerilmektedir.

Pralas yani İpratropium Bromür-Salbutamol kombinasyon ilacı görseli
Pralas yani İpratropium Bromür-Salbutamol kombinasyon ilacı görseli

İpratropium Bromür-Salbutamol kombinasyon ilacındaki Salbutamol gibi inhale kısa etkili β2-adrenoseptör agonistleri ve ipratropium bromür gibi antikolinerjik ajanlar KOAH tedavisi için tercih edilen bronkodilatör ajanlardır ve gerektiğinde teofilin eklenir. Bir çalışmada İpratropium Bromür-Salbutamol kombinasyon ilacındaki İpratropium Bromürün geleneksel kısa etkili β2-adrenoseptör agonist dozlarından daha fazla bronkodilatasyon ürettiği rapor edilirken(ilgili makale), iki tedavinin eşdeğerliği başka bir çalışmada gösterilmiştir(ilgili makale). Kısa etkili β2-adrenoseptör agonistlerine kıyasla daha uzun etki süresi ve daha iyi tolere edilebilirliği nedeniyle, ipratropium bromür düzenli kullanım için daha uygun kabul edilmiştir.

Formoterol ve salmeterol gibi uzun süreli etki süresine sahip inhale β2-adrenoseptör agonistlerinin geliştirilmesi, KOAH’ın yönetimi için yararlı bir terapötik ilerlemeyi temsil etmiştir. Bu ajanlar, özellikle gece veya sabah erken semptomları olan hastalarda, hastalığın düzenli tedavisi için ipratropium bromide etkili bir alternatif olabilir, ancak KOAH’lı hastalarda uzun süreli kullanım sırasında ve diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında bunların etkililiği ve güvenliği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Kaynak: https://doi.org/10.1164/ajrccm.164.5.2007006 

Birleşik Krallık’ta akut bronkospazm ile başvuran hastalar genellikle salbutamol gibi nebulize bir beta agonisti ile tedavi edilir, ancak ipratropium bromür gibi nebulize bir antikolinerjik ajan da verilebilir.’1 Bazı çalışanlar nebulize edilmiş bir beta agonistini tek başına bir akut astımda beta agonistdir. Rebuck ve ark. akut hava akımı obstrüksiyonu olan 199 hasta üzerinde yaptıkları bir araştırmada, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan 51 hastanın fenoterol’e eşit yanıt verdiğini göstermiştir (1- 25 mg), İpratropium Bromür-Salbutamol iki ilacın bir karışımıdir. Bununla birlikte, 148 astımlı hasta, fenoterol’e ipratropium bromürden daha fazla yanıt verdi ve kombine tedavi, her iki ilacın tek başına kullanılmasından daha iyiydi. Birleşik Krallık’taki çoğu doktor, yüksek dozda bir beta agonisti (5-10 mg salbutamol) kullanır. Kaynak: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(89)90126-8

İlaçların birlikte kullanımının, tek başlarına kullanımına oranla daha iyi sonuç verdiği pek çok makale ile kanıtlanmıştır. Bunun gibi İpratropium Bromür-Salbutamol KOAH hastalığında çok sık kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış bir ilaç kombinasyonudur. Bu ilaç kombinasyonu KOAH’ın yanında astım tedavisi için de reçete edilen ilaçlardan birisidir.

İpratropium Bromür-Salbutamol ve Pralas

Pralas, İpratropium Bromür-Salbutamol kombinasyon ilacının ticarileştirilmiş adıdır. Yani Pralas, İpratropium Bromür-Salbutamol etken maddelerini içermektedir. Dolayısıyla astım ve KOAH hastalığı için kullanılan ilaçlardan birisidir.

Yan Etkiler

İpratropium Bromür-Salbutamol kombinasyon ilacı tedavisinde baş dönmesi, bulanık görme, çeşitli görme sorunları, akomodasyon bozukluğu, midriyazis gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Çok seyrek karşılaşılan yan etkilerden bazıları ise İdrar retansiyonu, diyastolik kan basıncında düşme, asteni, kas spazmları, kaslarda zayıflık, miyalji, hiperhidroz, döküntü, ürtiker, pruritus, ağızda ödem, diyare, konstipasyon, kusma, aritmi, atriyal fibrilasyon, miyokard iskemisi, supraventriküler gibi etkilerdir. Bu yan etkiler seyrek karşılaşıldığı için ilacın kullanımında genellikle bir sorunla karşılaşılmaz ancak bu etkilerden bir veya bir kaçı gözleniyorsa doktorunuza mutlaka haber vermeniz gerektiğini unutmayınız.

İpratropium Bromür-Salbutamol kombinasyon ilacı dışında başka ve daha fazla ilaç yan etkisi öğrenmek için; Donepezil Yan Etkileri ve DONEPTİN, Olanzapin Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları, Risperidon Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları adlı yazıları okuyabilirsiniz.

(Visited 1.237 times, 1 visits today)

Subscribe to the newsletter

Fames amet, amet elit nulla tellus, arcu.

Leave A Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

(Visited 1.237 times, 1 visits today)