Covid-19 salgını ile birlikte sıkça kullanılmaya başlayan plaquenil, yani hidroksiklorokin her ilaç gibi belirli yan etkiler barındırmaktadır. Plaquenil bir sıtma ilacıdır. Ve ilk kullanım alanı sıtma tedavisi olmuştur. Covid19 salgının patlak vermesiyle FDA onaylı ilaçların yeniden amaçlandırılması hızlıca bir tedavi prosedürü geliştirmesi gündeme gelmiştir. Bu çerçevede başta hesaplamalı kimya çalışmaları ile başlayan süreç in vitro ve in vivo çalışmalarla devam etmiştir. Etmektedir. Plaquenil yan etkileri bakımından inceldiğinde karşımıza aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır.

Plaquenil yan etkileri nelerdir
Plaquenil Yan Etkileri Nelerdir?

Plaquenil Yan Etkileri

Klorokin ve Plaquenil yan etkileri ile ilgili kesin bilgi, terapötik etkilerinden daha iyi yararlanılmasına olanak tanır. Klorokin için günlük maksimum 3.5-4 mg / kg ideal vücut ağırlığı ve hidroksiklorokin için 6-6.5 mg / kg ideal vücut ağırlığı dozu gözlemlenerek retinopatiden kaçınılabilir. Bu şekilde her ikisi de uzun süreli tedavi için kullanılabilir. Klorokinin farmakokinetiği, özellikle daha yüksek dozlarda, böbrek veya karaciğer yetmezliği varlığında birikebileceği anlamına gelir. Yüksek plazma konsantrasyonu, terapötik etkileri güçlendirmeden yan etkileri güçlendirir.

Hidroksiklorokin yan etkileri sübjektif semptomların (ör. Anoreksi, ishal, bulantı) yanı sıra, aşağıdaki istenmeyen reaksiyonlar da önemlidir.

  1. Deride ekzantem, hiperpigmentasyon ve fotodinamik reaksiyonlar gelişebilir.
  2. Sarı saçlı ve kızıl saçlı erkeklerde saç beyazlaşabilir.
  3. Gözde retinopatinin yanı sıra korneada klorokin birikimi ve akomodasyon bozuklukları ortaya çıkabilir.
  4. Nöromiyopati ve merkezi sinir sistemi bozuklukları (örn. Psikoz), işitme fonksiyonunun veya kan hücrelerinin bozulması nadir de olsa plaquenil yan etkileri arasındadır.
  5. Hamilelik sırasında potansiyel fetal hasar riski vardır (işitme kaybı, kürtaj). Bu yan etki başka bir Covid-19 ilacı olan favicovir yan etkileri arasında da görülmektedir. Ayrıntılı bilgi için Favicovir Yan Etkileri ve Favicovir Kullananlar adlı yazıyı okuyabilirsiniz.
  6. Akut doz aşımı son derece tehlikelidir: ölümcül doz çocuklar için 1 g ve yetişkinler için 4 g’dır. Plaquenil yan etkileri ile ilgili kaynak: Chloroquine and hydroxychloroquine: side effect profile of important therapeutic drugs

Diğer İlaçlar ile Birlikte Kullanımı

COVID-19’u tedavi etmek için potansiyel ilaçlar arasında, Klorokin, Hidroksiklorokin, Azitromisin, Remdesivir gibi eski ilaçların antiviral tedavi olarak kullanılmak üzere yeniden amaçlandırılması ilginç bir stratejidir. Çünkü bunların etki biçimleri, güvenlik profilleri, yan etkileri, dozajları ve etkileşimleri hakkında bilgi diğer biyolojik moleküller ile iyi bilinmektedir. Kaynak: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04647 Yeniden amaçlandırılan ilaçların nasıl belirlendiğini öğrenmek için Moleküler Docking ve İlaç Tasarımında Kullanımı adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Plaquenil, 4-aminokinolinden türetilen bir ilaçtır. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri sıtma ilacı olarak kullanılmaktadır. Benzer bir çalışma Antimalaryal İlaçlar – Yapı Bazlı İlaç Tasarımı yazısında anlatılmaktadır. Lupus eritematozus, romatoid artrit ve diğer enflamatuar, cilt hastalıklarının tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynaklar: 1,2,3,4,5

Plaquenil Yan Etkileri Yangi Organları Etkiler?

Plaquenil Yan Etkileri, karaciğer, dalak, akciğerler ve böbrekler gibi organlarda birikerek bağırsak tarafından hızla emilir. Kısmen karaciğerde aktif metabolitlere dönüşür ve yutulduğunda öncelikle böbrekler yoluyla atılır. Kaynak: GEROPHARMACOLOGY FOR THE RHEUMATOLOGIST

Literatüre göre [6, 7, 8], bazı risk faktörleri Hidroksiklorokinin neden olduğu retinopati olasılığını artırır; örneğin, günlük dozaj, kümülatif doz, yaş ve önceki retina hastalıklarının yanı sıra böbrek veya karaciğer hastalığı. Bu nedenle, Plaquenil yan etkileri için; içeren farmasötikler, hem farmasötik hem de biyolojik numunelerde bu ilacın tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için basit, hızlı ve doğru analitik prosedürlerin geliştirilmesini gerektiren sıkı kalite kontrolünden geçmelidir. Kaynak: Study of the structural, chemical descriptors and optoelectronic properties of the drugs Hydroxychloroquine and Azithromycin

Plaquenil ve Azitromisinin Birlikte Kullanımı

Fransız Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra, hidroksiklorokin’in SARS-CoV-2 ile enfekte hastalar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlayan bir klinik çalışma yürütmüştür. Raporlarında, bir kontrol grubuna kıyasla hidroksiklorokin alan hastalardaki virolojik verilere odaklandılar. Elde ettikleri sonuçlar, Hidroksiklorokin’in, COVID-19 hastalarında viral nazofarengeal SARS-CoV-2 taşınmasını çoğu hastada sadece üç ila altı günde ortadan kaldırmada etkili olduğunu görüldü. Elde ettikleri sonuçlar aynı zamanda hidroksiklorokin ve Azitromisin kombinasyonunun sinerjik bir etkisini de ortaya koydu.

COVID-19 hastalarının, enfeksiyonlarını iyileştirmek ve COVID-19’un Dünyadaki yayılmasını engellemek için virüsün diğer insanlara bulaşmasını sınırlamak için Hidroksiklorokin ve Azitromisin ile tedavi edilmesini önerdiler. Aynı şekilde, bu kombinasyon üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini öne sürdüler. Çünkü bu tür bir kombinasyon hem SARS-CoV-2’ye karşı bir antiviral terapi görevi görebilir hem de bakteriyel süper enfeksiyonları önleyebilir. Klorokin analogu olan hidroksiklorokin, in vitro olarak anti-SARS-CoV aktivitesine sahip olduğunu göstermiştir. Kaynak: Design and Synthesis of Hydroxyferroquine Derivatives with Antimalarial and Antiviral Activities

Klorokin, in vitro SARA-CoV-2 büyümesi üzerinde inhibitör etkisi olduğu kanıtlanmış olsa da, plaquenil yan etkileri haricinde düşünüldüğünde klinik güvenlilik profili Klorokininkinden daha iyidir (uzun süreli kullanım sırasında) ve daha yüksek günlük doza izin verir [9] ve ilaçların birbiri ile etkileşimleriyle ilgili daha az endişe edilir. Kaynak: In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

(Visited 3.329 times, 1 visits today)
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Last modified: 7 Kasım 2020
Close