Potasyumun Permanganat Nedir?

Potasyum permanganat çok kuvvetli bir yükseltgendir. Bir anorganik kompleks olan potasyumun permanganat özellikle organik reaksiyonlarda yükseltgen olarak kullanılır. Koyu mor, menekşe rengindedir. Oldukça karakteristik bir rengi olan KMnO4 suda çözülür. Kuvvetli yükseltgen oluşu onu aynı zamanda çok etkili bir temizlik maddesi yapar. Virüsler ve bakteriler gibi zararlı organizmaların dış çeperleri veya hücresel bütünlüğü bu derecede kuvvetli bir yükseltgen etkisinde sağlam kalamaz. Ancak bu amaçla kullanımı çok da yaygın değildir. Çünkü potasyumun permanganat son derece zehirlidir. Bu derecede zehirli olan bir madde insanlar ile temas etmemelidir. Bundan dolayı kullanılsa bile düşük derişimlerde çözeltileri kullanılır.

Potasyum permanganat (KMnO4) kuvvetli bir yükseltgendir.
Potasyum permanganat bir yükseltgendir. Tepkimelerin karboksilik asite kadar yürüdüğü görülür.

KMnO4 organik sentez yapan sanayi şirketlerinde sıklıkla karşılaşılan bir maddedir. Bunun başlıca nedeni de karboksilik asit mertebesine kadar hızla yükseltgeme yapmasıdır. MnO2 veya PCC gibi maddeler ise alkolleri aldehite kadar yükseltgeyebilmektedir. Alkolun çıkış bileşiği olarak kullanıldığı tepkimelerde son bileşiğin karboksilik asit istenmesi potasyumun permanganat gibi bir güçlü yükseltgen gerekliliğine neden olur. Bu konuda kullanılabilecek başka kimyasallarda bulunmaktadır. Ancak KMnO4’ün kullanımı oldukça yaygındır.

Kumlu Akiferde KMnO4 ile PCE-DNAPL’nin Yerinde Oksidasyonundan Kaynaklanan Jeokimyasal Reaksiyonlar adlı bir çalışmada (bu makale için https://doi.org/10.1021/es001207v) farklı bir bakış açısı sağlamaktadır.

Potasyum Permanganat Kimyasal Yapısı

Kimyasal yapı ile ilgili olarak aşağıdaki görsel KMnO4’ün molekül yapısını göstermektedir. Görüldüğü gibi mangan ve oksije atomları birbirine kovalent bağlar ile bağlıdır. Potasyumun ise eksi yüklü oksijene karşı artı yüklü olarak bulunur ve bu durum molekülü kararlı kılar. Molekül kütlesi 158,03 g/mol’dır. Kokusuzdur. Erime noktası 240 santigrat derecedir. Kuvvetli oksitleyici sınıfındadır.

Potasyum Permanganat(KMnO4) İyonik mi?

Potasyum permanganat, yani KMnO4 iyonik bir bileşiktir. Yani suda iyonlarına ayrışır. Bu bileşiği suda çözdüğünüzde potasyum, yani K(+1) iyonu ve MnO4(-1) iyonu elde edersiniz. Yani hazırlayacağımız bu iyonları içerecektir. Aşağıdaki şekilde bileşiğin nasıl bir arada bulunduğunu da ayrıca görebilirsiniz.

Potasyum permanganat molekülünün yapısı
Molekülün Yapısı

Potasyum permanganat inorganik bir kimyasaldır. İnorganik kimyasalların özellikleri ve tepkime mekanizmaları için Tepkime ve İnorganik Mekanizmalar yazısını okuyabilirsiniz. Ayrıca kategori sayfasındaki diğer yazılarda inorganik kimyayı anlamak için faydalı olacaktır. Bu kadar kuvvetli yükseltgen yapılar enzimlerin ve metabolizmadaki diğer protein yapılarının etkinliği üzerinde önemli deforme edici etkiler yapmaktadır. Enzimler ve protein yapılar hakkında daha fazla bilgi almak Enzimler ve Genel Özellikleri adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Potasyum permanganat için şekilde görülen molekül yapısındaki oksijen atomlarından eksi yüklü olanlar bağ yapma kapasitesi yüksek ve bağ yapmaya istekli bir atomdur. Ancak potasyum artı yüklü olarak molekülün yükünü nötrler ve yük dengesini sağlar. Suda çözünme olduğundaysa iyonik hale geçer. Metallerin bağ yapmaları ile ilgili ilaç tasarımında bir örnek HIV integraz inhibitörü olan Raltagravir’in magnezyum atomlarına bağlanmasıdır. Metallerin organik moleküllerle olan ilişkisine iyi bir örnek, içerisindeki magnezyum atomları ile koordinasyon yapan Raltegravir – İntegraz İnhibitörlerinin İlki adlı yazıda bahsedilen enzimdir.

Potasyum Permanganat(KMnO4) Özellikleri

  • Oda şarltlarında katı halde bulunur.
  • Kendine has koyu mor bir rengi vardır
  • Erime Noktası 240 °C dir.
  • Kuvvetli yükseltgendir.
  • Çok zehirlidir.
  • Anti-mikrobiyal özelliği vardır(ancak zehirli olduğu için bu özelliği fizyolojik olarak genelde kullanılmaz.)
  • Kokusuzdur.
  • Sanayide kullanım alanı geniştir.
  • Bir metal kompleksidir.

Yeni Kullanım Alanları

Potasyum permanganat gelişen teknoloji ve bilimsel araştırma yöntemleri ile pek çok alanda kullanım alanı bulmaktadır. Güneş pilleri bunlardan biridir. İlgili yazıya ulaşmak için Dual Functional Doping of KMnO4 in Spiro-OMeTAD for Highly Effective Planar Perovskite Solar Cells tıklayınız. Bu yeni bir gelişmedir ve şuan sanayide uygulaması bulunmamaktadır. Bunun yanında verimlilik ile ilgili daha çok bilimsel araştırma yapıldığında ve bilgi edinildiğinde endüstriyel kullanımı düşünülebilir.

güneş panelleri potasyum permanganat
GneşGüneş paneli görselleri. Bu görsel örnek vermek amacı ile koyulmuştur. KMnO4 ile ilişkisi yoktur

KMnO4 Oksidasyonu ile Birleştirilmiş Siklodekstrin Polimerinin Moleküle Özgü Boşluğu Kullanılarak Sulu Mikro Kirleticilerin Geri Dönüştürülebilmesi, Yakalama ve İmhası adlı başka bir yazıda potasyum permanganat için başka bir araştırma ve kullanım alanı hakkında ayrınılı bilgiler bulunmaktadır. Bu makaleye erişmek ve ayrıntılı bilgi almak için American Chemical Society dergisinde yer alan makaleyi inceleyebilirsiniz.

KMnO4 işleminin granüler aktif karbonun doğal organik maddenin uzaklaştırılması üzerindeki etkisi bulunmaktadır. Bununla ilgili akademik bir çalışma için DOI: 10.5004/dwt.2017.20570 linkini kullanabilirsiniz. Potasyum Permanganat kuvvetli bir yükseltgen, iyi bir temizleyici olmasına rağmen (tekrar söylemek de fayda var) çok zehirli bir kimyasaldır. Hem katı halde hem de çözelti halinde zehirlidir. Bu yüzden profesyonel bir kullanıcı değilseniz uzak durmanız gereken bir maddedir. Yani profesyonel, endüstriyel ve laboratuvar kullanımı için bir kimyasaldır. Yangını güçlendirme etkisi olabilmektedir. KMnO4 haricinde diğer yazılar için Favipiravir Nedir? Favipiravir Yan Etkileri Nelerdir? ve Favicovir Yan Etkileri ve Favicovir Kullananlar adlı yazıları okuyabilirsiniz. Remdesivir, Covid-19 için Umut Vadeden İlaç adlı yazıda da diğer bir umut vadeden ilaçtan bahsedilmektedir.

(Visited 834 times, 1 visits today)
Etiketler: , Last modified: 4 Mayıs 2021
Close