Şubat 23, 2022

Rivoclon Nedir?

Rivoclon bir antiepileptiktir ve etken maddesi Klonazepam dir. Antikonvülsan ve anksiyolitik özelliklere sahip bir benzodiazepin olan klonazepam, çeşitli psikiyatrik bozukluklarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Diğer birçok benzodiazepinlerin aksine, benzodiazepin-GABA reseptör kompleksinin aktivasyonuna ek olarak, klonazepamın psikotropik ve antimiyoklonik etkilerine katkıda bulunabilecek serotonerjik etkileri olduğu görülmektedir. Bu da depresyon ve bunun gibi rahatsızlıklar için yeşil reçeteli olan bu ilacın kullanım oranını arttırmaktadır.

Klonazepam, örnek vermek gerekirse alprazolam’dan daha büyük reseptör afinitesine sahip yüksek potensli bir benzodiazepindir; mg/mg bazında alprazolamdan yaklaşık iki kat daha güçlüdür (Bennett ve diğerleri, 1998) ve daha düşük dozlarda potansiyel olarak terapötik bir etki sağlayabilir. Bu durum Rivoclon yan etkileri için önemli bir değerlendirmedir ve daha az yan etki anlamına gelmektedir. Klonazepam ayrıca uzun bir eliminasyon yarı ömrüne (tipik olarak 30-40 saat), yüksek biyoyararlanıma ve hızlı bir etki başlangıcına sahiptir: maksimum plazma konsantrasyonları oral uygulamadan 1-4 saat sonra meydana gelir ve yanıtlar 1-2 saat kadar hızlı bir şekilde görülebilir. Klonazepamın uzun yarılanma ömrü ve daha yüksek potensi, dozun daha kolay azaltılmasına ve azaltıldığında diğer benzodiazepinlere kıyasla potansiyel olarak daha az yoksunluk semptomuna izin verebilir. Yoksunluk belirtilerini Rivoclon yan etkileri için değerlendirirsek yine daha düşük yan etkiler sergilediğini söylersek yanlış olmaz. Görseli büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Rivoclon nedir ve ne için kullanılır
Rivoclon nedir ve ne için kullanılır

Protein-ligand kompleksi ile ilgili daha fazla bilgi almak için Asetilkolinesteraz İnhibitörleri ve Genel Özellikler adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Anksiyete Bozukluklarda Etkinlik

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) kılavuzları, tedavi seçiminin bireyselleştirilmiş değerlendirmeye dayalı olması gerektiğini önermektedir (APA, 1998). Benzodiazepin olmayan antipanik ilaçlar ve bilişsel davranışçı terapi (CBT) genellikle yararlı etkilerin fark edilmesinden önce haftalar alır ve bazı hastalar hem yüksek düzeydeki beklenti kaygısının hem de panik atak şiddetinin azaltılmasına acil ihtiyaç duyduklarını ifade eder. Sonuç olarak, semptomların çok hızlı kontrolünün kritik olduğu durumlarda benzodiazepinler tercihli olarak kullanılabilir(APA, 1998).

Kaynak: doi: 10.1097/01.yic.0000194379.65460.a6

Türkiye’de ise durum daha farklıdır; bağımlılık ve kötüye kullanım nedenleri ile benzodiazepin türevi ilaçlar son çare olarak kullanılmaktadır. Benzodiazepin türevi ilaçlardan “daha az” bağımlılık yapan Olanzapin etken maddesine sahip ilaçlar daha çok reçete edilmektedir. Olanzapin de bir benzodiazepin türevi olmak ile birlikte daha çok anti-psikotik olarak kullanılmaktadır. Her benzodiazepin türevi ilaç GABA reseptörüne bağlanmak zorunda değildir. Amoksisilin Beta Laktamaz İnhibitörleri hakkındaki yazımızı okuyarak ligand protein kompleksleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Rivoclon 2mg nedir? Ne için Kullanılır?

Rivoclon 2mg nedir sorusunun cevabı en temelde antiepileptik ilaç sınıfında bir benzodiazepin türevi olduğudur. Rivoclon, 2mg lık tabletler halinde kilitli kapaklı kutular içerisinde 30 tane olacak şekilde ambalajlanmış şekilde hastalara sunulmaktadır. Rivoclon 2mg çeşitli ilaçlar ile birlikte kombine edilerek de reçetelenmektedir. Rivoclon 2 mg epilepsi, panik bozukluk, mani durumları, kaygı bozuklukları gibi çok çeşitli rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Bu ilaca benzer başka bir benzodiazepin türevi Ativan anlık etki etmesi bakımından kriz anlarında kullanılmakta ve krizi yatıştırmaktadır.

(Visited 86.501 times, 15 visits today)

Subscribe to the newsletter

Fames amet, amet elit nulla tellus, arcu.

Leave A Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

(Visited 86.501 times, 15 visits today)